Hasselafo

Information

Fiske förbjudet

Fr.o.m 7/10 2014 t.v.

 

Flottsjön

Häggsjön

Viggtjärn

 

Fiske tillåtet

fr.o.m 20/6 t.v.

 

Mettalampi

Rånkatjärn

Föltjärn

 

OBS

Max 5 ädelfiskar

kort/dygn

 

 

En fin öring från Flottsjön

 

Välkommen till Hassela fiskeområde