Hasselafo

Välkommen till Hassela F.O.

Öppet för fiske

 

Viggtjärn

Dagkort 100Kr/3fiskar

Max 2 kort/dag

Fiskekort köpes på konsumtorget

Kaffestugan och

Hassela Ski resort

 

Häggsjön

Dagkort 100Kr/3fiskar

Max 2 kort/dag

 

Flottsjön

100kr/3fiskar/dygn

 

Mettalampi, Rånkatjärn &

Föltjärn

Max 5 ädelfiskar

kort/dygn

 

För mer info.

Sören 072 5692430

 

Fiske i Flottsjön