Hasselafo

Hassela fiskevårdsområde

Gösnatta

2016

 

Lördagen den 16/7

 

Tävlingstid: 17:00-22:00

Startavgift: Vuxen 150:-

Ungdom (upp till 16 år)100:-

 

Priser

Största gös 5000:-

Största gädda 1500:-

Största abborre 1500:-

Anmälan görs nedanför Hasselabadet, innan start.

Startande får vara ute på sjön 30 min före start.

 

Start vid Hasselabadet nere vid sjön.

Fritt fiske med spön från båt och land.

Välkomna!

önskar Hassela. Fo.

 

30:- av anmälningsavgiften går till ett gösprojekt.

Aktuell info.

 

Fiske tillåtet i

Flottsjön

fr.o.m 12/12 2015 tillsvidare.

 

Vänligen respektera minimåttet på 35 cm

då en del mindre röding är i satt.

 

Fiskekort löses på försäljningsställen

samt i stuga vid sjön.

 

 

I Hasselasjön

Gäller nät och långrevsförbud

 

Fiskerättsägare

Kan kontakta fiskeområdet för info.

072-5692430

 

Angeltävling 2016

5:e plats gädda 6,9 kg